تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه و کانال زیر مراجعه فرمایید:

- وبگاه دومین همایش ملی زبان، زبان‌شناسی و ادبیات:

lll.kiau.ac.ir

- کانال دومین همایش ملی زبان، زبان‌شناسی و ادبیات:

https://t.me/kiaulll2

------------------------------------

برای تماس با ما می‌توانید از طریق پست الکترونیکی یا شمارۀ زیراقدام نمایید:

نشانی پست الکترونیکی دومین همایش ملی زبان، زبان‌شناسی و ادبیات:

lll@kiau.ac.ir

تلفن تماس:

02634182479

02634182462

(زمان پاسخگویی: همه روزه به‌استثنای روزهای پنجشمبه و جمعه از ساعت 10 تا 12)