دربارۀ همایش

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج افتخار دارد تا پس از برگزاری نخستین همایش ملی زبان، زبان‌شناسی و ادبیات، دومین همایش را در تاریخ 22-9-1397 برگزار نماید. 

مقاله‌ها به صورت سخنرانی و پوستر ارائه خواهد شد. پس از تأیید اصل مقاله، از سوی شورای علمی همایش، مقاله‌های منتخب در قالب مجموعه‌مقالات و لوح فشرده منتشر خواهد شد.

از علاقه‌مندان به ارائۀ مقاله در این همایش درخواست می‌‌شود تا چکیده مقالۀ خود را، در قالب درج شده در وبگاه همایش، حداکثر تا تاریخ 15-5-1397 به‌نشانی lll@kiau.ac.ir ارسال نمایند.

مقاله‌هایی که پس از تاریخ تعیین شده ارسال شود یا در قالب همایش نباشد، بررسی نخواهد شد.

کسب اطلاعات بیشتر

lll.kiau.ac.ir