قالب نگارش مقاله‌ و پوستر

نحوه ارسال مقاله

از پژوهشگران محترم درخواست می‌شود‏، در صورت پذیرفته شدن چکیده، مقاله خود را، بسته به زبان مقاله، در قالب‌ ارائه شده زیر تنظیم نموده و به‌صورت فایل word با فرمت 2003-97، حداکثر تا تاریخ 31-6-1397 به‌نشانی lll@kiau.ac.ir ارسال نمایند.

مقاله ارسالی براساس نام خانوادگی نویسنده‌(گان) همراه با کد مقاله‏، در یک فایل ذخیره شود.

مقاله‌هایی که یکی از موارد زیر را داشته باشد بررسی نخواهد شد:

- پیشتر در مجله‌‌ یا کتابی دیگر یا مجموعه‌مقالات همایشی دیگر، به‌صورت خلاصه یا کامل چاپ شده باشد.

- با دیگر آثار بیش از 30 درصد همپوشانی داشته باشد.

- نام فایل به‌صورت ذکر شده در بالا ذخیره نشده باشد.

- در قالب مقاله‌های همایش (به‌شکل ارائه‌شده زیر) تنظیم نشده باشد.

قالب نگارش مقاله:

برای تنظیم و نگارش مقاله فارسی یا عربی از هر دو قالب‌ زیر استفاده نمایید:

قالب نگارش چکیده و مقاله‌های فارسی و عربی  (1) (برگرفته از وبگاه انجمن زبان‌شناسی ایران www.lsi.ir)

قالب نگارش چکیده و مقاله‌های فارسی و عربی  (2) (برگرفته از وبگاه انجمن زبان‌شناسی ایران www.lsi.ir)

برای تنظیم و نگارش مقاله انگلیسی از قالب‌ زیر استفاده نمایید:

قالب نگارش چکیده و مقاله‌های انگلیسی (برگرفته از وبگاه نخستین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در زبان‌شناسی رایانشی 2018 http://www.lingconf2018.ir/)

شیوه‌نامه تدوین پوستر

از کلیه ارائه‌دهندگان پوستر درخواست می‌شود تا پوستر خود را در فرمت ورد و قالب ارائه‌شده و با درنظر گرفتن نکات زیر، حداکثر تا تاریخ 12-9-1397 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

  1. متن پوستر به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود.
  2. کلیه موارد زیر براساس قالب پوستر، ارائه شود:

عنوان مقاله، نام و مشخصات نویسندگان، چکیده، چارچوب نظری و روش پژوهش، تحلیل داده‌ها، نتیجه‌گیری و فهرست منابع.

  1. امکان ارائه پوسترهایی که به‌صورت افقی تدوین شده باشد، وجود ندارد.
  2. از کلیه ارائه‌دهندگان پوستر درخواست می‌شود تا موارد مهم را به‌گونه‌ای در قالب ارائه‌شده (اندازه A4) ارائه نمایند که پس از تبدیل پوستر به اندازه بزرگ‌تر (اندازه A2)، مطالب به راحتی قابل خواندن باشد.

 

پرده نگار (پاورپوینت)

لازم است سخنرانان محترم، پرده‌نگار (پاورپوینت) خود را حداکثر تا روز چهارشنبه 21-9-1397، در هر دو قالب pptx و pdf به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. به‌منظور یک‌دست شدن فایل‌ها، یک قالب پیشنهادی به‌صورت زیر ارائه شده است.

قالب پیشنهادی پرده نگار (پاورپوینت)