میزان شهریه و نحوه ثبت نام

شهریه شرکت در دومین همایش ملی زبان، زبان‌شناسی و ادبیات به‌شرح جدول زیر است:

کد

گروه شرکت‌کنندگان

مبلغ

توضیح

01

نویسنده (اول) مقاله چاپ شده در مجموعه‌مقالات

1.500.000

ریال

- گواهی ارائه مقاله در همایش

- گواهی شرکت در همایش

- یک جلد مجموعه‌مقالات تخصصی همایش

- لوح فشرده حاوی مجموعه‌مقالات و پوسترها

- چکیده مقالات و پوسترهای ارائه شده

- نهار

- دو میان وعده

02

نویسنده (دوم به بعد)

مقاله چاپ شده در مجموعه‌مقالات

750.000

ریال

- گواهی ارائه مقاله در همایش

- گواهی شرکت در همایش

- لوح فشرده حاوی مجموعه‌مقالات و پوسترها

- چکیده مقالات و پوسترهای ارائه شده

- نهار

- دو میان وعده

03

شرکت‌کننده در همایش (بدون مقاله یا پوستر)

دانشجویان (با ارائه تصویر کارت دانشجویی)

300.000

ریال

- گواهی شرکت در همایش

- چکیده مقالات و پوسترهای ارائه شده

- نهار

- دو میان وعده

04

شرکت‌کننده در همایش (بدون مقاله یا پوستر)

غیردانشجویان

500.000

ریال

- گواهی شرکت در همایش

- چکیده مقالات و پوسترهای ارائه شده

- نهار

- دو میان وعده

05

ارائه دهنده پوستر (نفر اول)

1.000.000

ریال

- گواهی ارائه پوستر در همایش

- گواهی شرکت در همایش

- لوح فشرده حاوی مجموعه‌مقالات و پوسترها

- چکیده مقالات و پوسترهای ارائه شده

- نهار

- دو میان وعده

06

ارائه‌دهنده پوستر (نفر دوم به بعد)

500.000

ریال

- گواهی ارائه پوستر در همایش

- گواهی شرکت در همایش

- چکیده مقالات و پوسترهای ارائه شده

- نهار

- دو میان وعده

 

نحوه ثبت نام در دومین همایش ملی زبان، زبان‌شناسی و ادبیات

کلیه سخنرانان (مقالات پذیرفته‌شده)، ارائه‌دهندگان پوستر و علاقه‌مندان به شرکت در همایش، می‌توانند بر اساس کدهای ذکر شده در جدول بالا، نظر نسبت به ثبت نام و واریز شهریه به‌شرح زیر اقدام نمایند:

 1. مراجعه به وبگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی http://www.kiau.ac.ir
 2.  ورود به بخش سامانه دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه‌مدت به نشانی   http://stedu.kiau.ac.ir/default.aspx  
 3. انتخاب بخش ورود به سیستم (آیکون آبی‌رنگ در بالای صفحه)
 4. انتخاب بخش «می‌خواهید عضو شوید؟» (برای کاربران جدید)
 5.  درج مشخصات و ایجاد رمز عبور
 6. ورود به بخش دوره‌های آموزشی
 7. انتخاب بخش «دومین همایش ملی زبان، زبان شناسی و ادبیات» از بخش لیست دپارتمان‌ها
 8. انتخاب کد مورد نظر
 9. ورود به درگاه بانکی و واریز شهریه (تأیید تکمیل فرایند خرید)
 10. دریافت و حفظ کد رهگیری.

 

یادآوری‌های بسیار مهم:

 1. از کلیه سخنرانان (مقالات پذیرفته‌شده)، ارائه‌دهندگان پوستر و علاقه‌مندان به شرکت در همایش درخواست می‌شود نسبت به ثبت نام به‌موقع اقدام نموده و به‌منظور درج صحیح مشخصات در گواهی شرکت یا ارائه مقاله/پوستر اطلاعات خود را به‌صورت دقیق در سامانه ثبت نام، وارد نمایند.
 2. کلیه سخنرانان (مقالات پذیرفته‌شده)  و ارائه‌دهندگان پوستر می‌بایست حداکثر تا تاریخ 12-9-1397 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
 3. کلیه علاقه‌مندان به شرکت در همایش (به‌غیر از سخنرانان (مقالات پذیرفته‌شده) و ارائه‌دهندگان پوستر) لازم است حداکثر تا تاریخ 20-9-1397 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
 4. با توجه به زمان محدود برای چاپ چکیده‌های همایش، درصورتی‌که سخنرانان (مقالات پذیرفته‌شده) یا ارائه‌دهندگان پوستر ثبت نام ننمایند یا پس از تاریخ 12-9-1397  ثبت نام کنند، چکیده مقاله از مجموعه چکیده‌های مقالات همایش حذف خواهد شد.
 5. درصورتی‌که یکی از ارائه‌دهندگان پوستر، ثبت نام ننماید، نام ارائه‌دهنده از مجموعه چکیده‌های مقالات همایش حذف خواهد شد.
 6. درصورتی‌که هر یک از نویسندگان (مقالات پذیرفته‌شده)، ثبت نام ننماید، نام نویسنده از مجموعه چکیده‌های مقالات همایش و مجموعه‌مقالات همایش حذف خواهد شد و گواهی ارائه مقاله/پوستر نیز صادر نخواهد شد.
 7. درصورتی‌که مقاله پذیرفته‌شده برای چاپ و سخنرانی، در زمان تعیین‌شده در برنامه همایش، ارائه نشود، مقاله از مجموعه‌مقالات همایش حذف شده و گواهی ارائه مقاله نیز صادر نخواهد شد.
 8. درصورتی که بیش از یک مقاله یا پوستر تأیید شده باشد، به ثبت نام و واریز وجه برای ارائه مقاله یا پوستر دیگر، نیاز نیست، اما اولویت ثبت نام به‌ترتیب عبارتست از:  نویسنده مقاله (نفر اول)، ارائه‌دهنده پوستر (نفر اول)، نویسنده مقاله (نفر دوم به بعد)، ارائه‌دهنده پوستر (نفر دوم به بعد).
 9. وجه واریز‌شده برای ثبت نام مسترد نخواهد شد.